آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
سنگ تهداب مرکز آموزشی مطبعۀ اسناد مصئون افغانستان گذاشته شد

سنگ تهداب مرکز آموزشی مطبعۀ اسناد مصئون افغانستان گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)،مطبعۀ اسناد مصئون افغانستان  به کمک تخنیکی آلمان با هدف چاپ تمام اسناد مصئون دولتی مطابق به استاندرد های بین المللی اعمار  گردیده است.

داکتر همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء گفت: پروژۀ طبع اسناد مصئون توانائی چاپ تمام اسناد دولتی مانند پاسپورت، تذکره های الکترونیکی، کارت های هویت پرسونل دولتی و تمام اسناد مهم کاغذی را با کیفیت غیرقابل تقلب مطابق به استاندارد های بین المللی در داخل کشور خواهد داشت.

والتر هاسمن، سفیر آلمان برای افغانستان نیز اظهار داشت:در آخرین روزهای کاری ام در افغانستان، بسیار خوشحالم که در مراسم تهداب گذاری مطبعۀ اسناد مصئون اشتراک می نمایم و شاهد پیشرفت این پروژه هستم و هنگامیکه کار این مرکز چاپ اسناد دولتی کامل گردد، حکومت افغانستان ظرفیت آنرا پیدا می کند که اسناد محرمانۀ خویش را به چاب برساند.

وی  عنوان کرد:  این پروژه یک مدل خوبی از همکاری های افغانستان و آلمان است- نه تنها به دلیل بودجۀ که توسط حکومت فدرال آلمان و افغانستان فراهم گردیده است، بلکه همکاری نزدیک میان مطبعۀ اسناد مصئون افغانستان و مؤسسات مربوطۀ آلمان را نیز نشان میدهد.

خاطر نشان می شود: پروژۀ مطبعۀ اسناد مصئون افغانستان به ارزش حدود ۷۰ میلیون یور مشترکاْ توسط حکومت افغانستان و آلمان عملی میگردد.

در این پروژه اعمار تعمیر جدید، زمین مناسب و امنیت مسئولیت وزارت مالیه و تهیه ماشین ها، تجهیزات،  طراحی و دیزاین تعمیرات جدید، کنترول کیفیت و ارتقاء ظرفیت کارمندان مسئولیت کشور آلمان است که تا کنون در بخش های متذکره پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته است.

 ارسال در حدود 5 ماه قبل  ادامه مطلب »