آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
میزان تولید و فروش صنایع شیمیایی ایران (شیران) در ۶ ماهه اول ۹۷

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده ماده اولیه شوینده‌ها در ایران است که در خردادماه ۱۳۷۳ با ظرفیت اسمی تولید ۵۰ هزار تن الکیل بنزن خطی و ۴۱ هزار تن نرمال پارافین با استفاده از دانش فنی و مهندسی پایه شرکت UOP شعبه لندن به بهره‌برداری رسید و در سال ۱۳۸۲ با اجرای طرح توسعه اول، ظرفیت اسمی خود را به ۷۵ هزار تن الکیل بنزن خطی و ۱۴۰ هزار تن نرمال پارافین در سال افزایش داد. این شرکت تا سال ۱۳۸۴ تنها تولیدکننده ماده اولیه شوینده‌ها (LAB) در کشور بوده است و از سال ۱۳۸۴ شرکت پتروشیمی بیستون با ظرفیت تولیدی ۵۰ هزار تن LAB در سال در کرمانشاه به بهره‌برداری رسید. لازم به توضیح است بیش از ۷۵ درصد نیازهای مواد اولیه (LAB) شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده توسط شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران تأمین می‌گردد.

شرح از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ – اصلاح شده دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
الکیل بنزن خطی (داخلی) تن ۷۹,۲۳۱ ۵۹,۸۹۵ ۴۶,۴۵۸,۵۵۲ ۲,۷۸۲,۶۳۵ ۹,۸۷۵ ۷,۳۸۸ ۵۲,۳۶۴,۳۷۵ ۳۸۶,۸۶۸ ۸۹,۱۰۶ ۶۷,۲۸۳ ۴۷,۱۰۷,۰۴۰ ۳,۱۶۹,۵۰۳
الکیلات سنگین (داخلی) تن ۵,۹۲۴ ۲۱۰ ۳۴,۱۴۷,۶۱۹ ۷,۱۷۱ ۸۶۱ ۱۱۲ ۳۶,۵۸۹,۲۸۶ ۴,۰۹۸ ۶,۷۸۵ ۳۲۲ ۳۴,۹۹۶,۸۹۴ ۱۱,۲۶۹
نرمال پارافین مازاد (داخلی) تن ۴۴,۶۴۶ ۹,۶۵۷ ۳۸,۲۹۲,۳۲۷ ۳۶۹,۷۸۹ ۷,۰۸۹ ۲۷۰ ۴۶,۲۳۷,۰۳۷ ۱۲,۴۸۴ ۵۱,۷۳۵ ۹,۹۲۷ ۳۸,۵۰۸,۴۱۱ ۳۸۲,۲۷۳
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع (داخلی) تن ۰ ۸,۸۶۴ ۲۵,۲۹۲,۵۳۲ ۲۲۴,۱۹۳ ۰ ۲۹۰ ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۱ ۰ ۹,۱۵۴ ۲۵,۷۸۶,۹۷۸ ۲۳۶,۰۵۴
الکیل بنزن خطی (صادراتی) تن ۰ ۱۸,۹۶۹ ۶۰,۱۱۴,۶۶۱ ۱,۱۴۰,۳۱۵ ۰ ۳۰۹ ۱۱۲,۰۶۷,۹۶۱ ۳۴,۶۲۹ ۰ ۱۹,۲۷۸ ۶۰,۹۴۷,۴۰۱ ۱,۱۷۴,۹۴۴
الکیلات سنگین (صادراتی) تن ۰ ۲,۶۴۷ ۳۵,۱۷۶,۰۴۸ ۹۳,۱۱۱ ۰ ۲۶۰ ۷۵,۵۱۱,۵۳۸ ۱۹,۶۳۳ ۰ ۲,۹۰۷ ۳۸,۷۸۳,۶۲۶ ۱۱۲,۷۴۴
نرمال پارافین مازاد (صادراتی) تن ۰ ۱۶,۰۵۵ ۴۹,۹۹۴,۳۳۲ ۸۰۲,۶۵۹ ۰ ۱۰,۴۱۳ ۸۶,۹۶۰,۱۴۶ ۹۰۵,۵۱۶ ۰ ۲۶,۴۶۸ ۶۴,۵۳۷,۳۶۶ ۱,۷۰۸,۱۷۵
جمع ۵,۴۱۹,۸۷۳ ۱,۳۷۵,۰۸۹ ۶,۷۹۴,۹۶۲

تولید

در نمودار زیر روند تولید شرکت در شش ماهه ابتدایی سال نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود روند تولید در کل سال روند ثابتی بوده که این رویه در طی چند سال اخیر نیز همین گونه بوده است.

مواد اولیه کارخانجات کارخانه های تولید مواد شوینده قیمت نرمال پارافین قیمت مواد اولیه تولید شوینده صادرات صنایع شیمیایی ایران (شیران) صادرات آلکیل بنزن خطی شرکت های صادراتی بورس سود سهام (شیران) صنایع شیمیایی ایران سهم های دلاری بورس سهام وابسته به دلار تولیدکنندگان الکیل بنزن خطی تحلیل (شیران) صنایع شیمیایی ایران برترین شرکتهای بورس اخبار مهم بورس اخبار شرکتهای بورسی اخبار شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران آلکیل بنزن خطی

مقدار فروش 

فروش شرکت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود فروش صادراتی ۶۰ درصد از کل فروش شرکت را شامل می شود که نرمال پارافین مازاد و الکیل بنزن خطی بخش عمده ای فروش ریالی شرکت را تشکیل می دهند. با توجه به افزایش نرخ دلار می توان به رشد فروش در ماه های آتی امیدوار بود.

مواد اولیه کارخانجات کارخانه های تولید مواد شوینده قیمت نرمال پارافین قیمت مواد اولیه تولید شوینده صادرات صنایع شیمیایی ایران (شیران) صادرات آلکیل بنزن خطی شرکت های صادراتی بورس سود سهام (شیران) صنایع شیمیایی ایران سهم های دلاری بورس سهام وابسته به دلار تولیدکنندگان الکیل بنزن خطی تحلیل (شیران) صنایع شیمیایی ایران برترین شرکتهای بورس اخبار مهم بورس اخبار شرکتهای بورسی اخبار شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران آلکیل بنزن خطی

نرخ فروش

در بررسی نرخ های فروش مشاهده می شود که روند صعودی خوبی در ماه مرداد و شهریور داشته و به نظر می رسد تا پایان سال نیز روند روبه رشد ادامه یابد.

مواد اولیه کارخانجات کارخانه های تولید مواد شوینده قیمت نرمال پارافین قیمت مواد اولیه تولید شوینده صادرات صنایع شیمیایی ایران (شیران) صادرات آلکیل بنزن خطی شرکت های صادراتی بورس سود سهام (شیران) صنایع شیمیایی ایران سهم های دلاری بورس سهام وابسته به دلار تولیدکنندگان الکیل بنزن خطی تحلیل (شیران) صنایع شیمیایی ایران برترین شرکتهای بورس اخبار مهم بورس اخبار شرکتهای بورسی اخبار شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران آلکیل بنزن خطی

مبلغ فروش

در شکل زیر روند فروش شرکت در شش ماه ابتدای امسال و سال قبل نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود مبلغ فروش شرکت به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ دلار در اکثر ماه ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است و در نهایت شرکت در ۶ ماهه ابتدایی ۹۷ در مقایسه با سال گذشته رشد فروش ۴۰ درصدی داشته است .

لازم به توضیح است عمده فروش داخلی شرکت را الکیل بنزن خطی (LAB) تشکیل می‌دهد که ماده اولیه شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده است. بیش از ۵۰ درصد فروش شرکت صادراتی است و نرمال پارافین مازاد به‌عنوان یک محصول میانی یکی از اصلی‌ترین محصولات صادراتی شرکت است. هندوستان به دلیل فقدان ماده اولیه نفت سفید از نرمال پارافین برای تولید الکیل بنزن خطی (LAB) استفاده می‌کند.

درصد زیادی از مواد مستقیم مصرفی شرکت را نیز نفت سفید تشکیل می دهد که افزایش قیمت نفت برنت بهای تمام شده شرکت را افزایش می دهد.

مواد اولیه کارخانجات کارخانه های تولید مواد شوینده قیمت نرمال پارافین قیمت مواد اولیه تولید شوینده صادرات صنایع شیمیایی ایران (شیران) صادرات آلکیل بنزن خطی شرکت های صادراتی بورس سود سهام (شیران) صنایع شیمیایی ایران سهم های دلاری بورس سهام وابسته به دلار تولیدکنندگان الکیل بنزن خطی تحلیل (شیران) صنایع شیمیایی ایران برترین شرکتهای بورس اخبار مهم بورس اخبار شرکتهای بورسی اخبار شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران آلکیل بنزن خطی

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود فروش شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی داشته که ناشی از افزایش نرخ های فروش است .با احتساب نرخ دلار ۱۰۰۰۰ تومان و نفت خام ۸۰ دلاری شرکت پتانسیل دستیابی به سود حداقل ۹۵ تومانی را خواهد داشت.

 ارسال در حدود 4 ماه قبل  ادامه مطلب »