آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
کمپ موقت برای بیجا شدگان هرات ایجاد می شود

کمپ موقت برای بیجا شدگان هرات ایجاد می شود

سید حسین عالمی بلخی؛  وزیر امور مهاجرین در نشست چند جانبه با موسسات بین المللی و وزارت دولت در امور حوادث گفت: نظر به فیصله قبلی نهادهای ذیدخل ملی و بین المللی، برای اسکان موقت بیجاشدگان در هرات زمین مشخص شده و تیم عملیاتی موسسات باید هر چه عاجل تر به تاسیس کمپ موقت و ارایه خدمات در آنجا اقدام نماید.
وی افزود که ۲۱ هزار خانواده در اثر خشکسالی از ولایات بادغیس و غور به ولایت هرات بیجا و ثبت گردیده ۱۶ هزار آن بایومتریک گردیده و ۲۷ خانواده دیگر نیز عرایض شان را مبنی بر بیجاشدگی به ریاست امور مهاجرین ولایت هرات تحویل داده اند.
وزیر دولت در امور حوادث نیز تاسیس کمپ موقت را در مدیریت و کنترول بهتر، ایجاد شفافیت در توزیع کمک ها، استفاده دوامدار از امکانات کمپ برای سایر بیجاشدگان و جلوگیری از تنش میان مردم محل و بیجاشدگان موثر عنوان کرد.
در پایان جلسه توافق گردید که کار تاسیس کمپ موقت و روند انتقال بیجاشدگان به آنجا از امروز آغاز شود.

استاد نجیب فهیم وزیر دولت در امور حوادث، نماینده اداره هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل(UNOCHA)، رئیس بخش پناهندگان سازمان ملل(UNHCR) در کابل، نماینده اداره سازمان بین المللی مهاجرت(IOM)، نماینده اداره برنامه غذایی جهان(WFP)، نماینده اداره حمایت از کودکان سازمان ملل (UNCEF) و سرپرست معینیت پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین دراین جلسه حضور داشتند.


چهارشنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۷

 ارسال در حدود 3 ماه قبل  ادامه مطلب »